PETRA PETTERSSON

 

 

Om Petra


En konstnär med flera års erfarenhet av att tillverka kostym för teater, opera, film, musikaler, show och dans.  Vid sidan av det arbetar Petra med att experimentera och utforska det mångfasetterade textila materialets möjligheter och begränsningar som konstnärligt medium.  Måleri har alltid varit en passion och drivkraft. Den direkta uttrycksformen i det expressiva måleriet upplever Petra som fri, direkt och som en kontrast till det textila. Mötet mellan de tekniska begränsningarna inom textil och friheten i det expressiva måleriet stimulerar till att försöka förena de två medierna, vilket är temat för de pågående projekt Petra arbetar med på senare tid.

 

 

 

share
online portfolio